"Friends" patyčių prevencijos programa

„Friends“ patyčių prevencijos programa

„Friends“ yra didžiausia Švedijoje patyčių prevenciją vykdanti nevyriausybinė organizacija. Ją 1997 m. įkūrė Sara Damber. Šios organizacijos specialistai rengia mokymus apie patyčių prevenciją, konsultuoja mokyklas, vaikų darželius ir sporto mokyklas visoje šalyje.

Organizacija įgyvendina patyčių prevencijos programą tokiu pačiu pavadinimu „Friends“. Prevencijos programa „Friends“ vykdoma etapais, pagal iš anksto apgalvotus ilgalaikius veiksmus, skirtus konkrečiai mokyklai. Į programos įgyvendinimą mokykloje yra įtraukiami visi bendruomenės nariai: visas mokyklos darbuotojų kolektyvas ir administracija, taip pat mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Programos įgyvendinimas vienoje mokykloje trunka tris metus. Programos įgyvendinimas mokyklose kasmet prasideda moksleivių ir darbuotojų apklausa apie saugumo jausmą mokykloje ir žeminančio elgesio patirtis. Taip pat kiekvienais mokslo metais mokykloje vykdomi mokymai visiems mokyklos darbuotojams, klasių auklėtojams. susitikimai su tėvais, globėjais, rūpintojais, mokyklos darbuotojai planuoja ir aptaria prevencijos veiklas darbo grupėse.

„Friends“ programa prisidėjo prie smurto problemų iškėlimo į viešumą ir jų sprendimo visoje Švedijoje. Per metus „Friends“ prevencijos programos mokymuose apsilanko daugiau nei 46 tūkstančiai mokytojų, tėvų ir mokinių. Aiškindami, kaip užkirsti kelią patyčioms ir jas stabdyti, „Friends“ programos atstovai siekia, kad vaikai ir paaugliai augtų saugioje aplinkoje. Jau dabar ši prevencijos programa įgyvendinta daugiau nei 2500 mokyklų Švedijoje, nuo 2015 m. programa įgyvendinama Kolorado valstijoje, Amerikoje, o nuo 2016 m. pradėta adaptuoti ir diegti Lietuvos mokyklose.

X