Metodinė medžiaga

Užduočių knyga skirta
priešmokyklinio ugdymo
grupių -2 klasės mokiniams
Užduočių knyga skirta
3-6 klasių mokiniams
Užduočių knyga skirta
6-9 klasių mokiniams
Užduočių knyga skirta
gimnazistams

 

Įgyvendindami „Friends“ programą mokytojai gali naudoti keturias, skirtingoms vaikų amžiaus grupėms skirtas, knygas. Užduočių knygos yra „Friends“ patyčių prevencijos programos dalis. Knygose pateiktos užduotys praktiniam darbui su mokiniais stiprinant klasės saugumą. Šių knygų užduotys suskirstytos į penkias temas. Mokytojai nuosekliai dirbdami, gilins žinias ir plėtos prevencijos galimybes klasėje bei visoje mokykloje.
Užduočių knygą sudaro šios temos:

PRADĖKIME NUO SAVĘS! Ši tema skirta išsiaiškinti, kaip mokiniai vertina saugumą mokykloje ir kokių priemonių galėtų imtis ir jie patys, ir mokyklos personalas, kad sukurtų dar saugesnę aplinką.

ŠTAI KĄ TURIME ŽINOTI! Kas yra tinkama, o kas – ne? Į šią temą įtrauktos įvairios užduotys, kurių tikslas – suteikti mokiniams žinių apie patyčias, supažindinti su įvairiomis sąvokomis, alternatyviais veiksmais ir vaikų teisėmis!

ŠTAI KAIP GALIME VISKĄ PAKEISTI! Ši tema skirta atrasti įvairias strategijas, kuriomis galima naudotis susidūrus su netinkamu elgesiu.

STIPRINKIME ĮGALINANČIĄ APLINKĄ! Į šią temą įtrauktos užduotys, kurių tikslas – padėti mokiniams perprasti bendraamžių daromą spaudimą ir atliekamus vaidmenis. Teigiama ir įgalinanti aplinka – svarbi sąlyga, kad mokiniai pasijustų įtraukti, suprasti ir dalyvautų klasės veikloje.

MESKIME IŠŠŪKĮ IŠANKSTINĖMS NUOSTATOMS IR NETEISYBEI! Šioje knygos dalyje užduotys skatina mokinius mesti iššūkį ribojančioms ir neteisybę skatinančioms normoms, sutelkiant dėmesį į teigiamas taisykles!

Visos užduotys knygose sudarytos remiantis sukaupta patirtimi, diskusijomis bei tyrimais. Knygos tikslas – suteikti mokiniams galimybę samprotauti, susidaryti savo nuomonę ir diskutuoti apie vienas kito požiūrį, gaunant suaugusiojo paramą ir patarimus. Užduočių knygų temos gali būti įtrauktos į mokymo programą. Taip pat šias užduotis galima naudoti įgyvendinant ugdymo programos tikslus, atliekant į(si)vertinimus ar kita.

FRIENDS mokymai tėvams internetu

Lietuvoje 20 proc. tėvų nežino, kaip turėtų reaguoti, sužinoję, kad jų vaikas patiria patyčias ar pats tyčiojasi iš kitų. Tuo tarpu mokyklų gebėjimas spręsti patyčių problemą jau ne pirmus metus tėvų vertinamas vidutiniškai (2019 m. – 5,9, 2018 m. – 5,9, 2017 m. – 6, 2016 m.  – 6,3 balo skalėje nuo 1 iki 10). Tokias tendencijas parodė „Vaikų linijos“ užsakymu 2019 m. visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa. Sėkminga prevencija remiasi visos mokyklos bendruomenės - taip pat ir mokinių tėvų - įsitraukimu, tad „Friends“ programa Lietuvoje pasipildė Švedijoje sukurtais ir mūsų aplinkai pritaikytais mokymais tėvams. „Šiuos mokymus sukūrėme, reaguodami į tėvų, kurių vaikai patyrė patyčias, klausimus mums, kaip teisingai elgtis patyčių situacijose ir kaip palaikyti savo vaiką." - pasakojo „Friends“ tyrimų ir plėtros vadovas Magnus Loftsson. Spręsdami šiuos mokymus, tėvai gaus patarimų, kaip reaguoti į nerimą keliantį vaiko elgesį, kokių veiksmų imtis, įtariant ar sužinojus, kad vaikas patiria patyčias ar kitokį žeminantį elgesį. Mokymai laisvai pasiekiami internetu, be jokio mokesčio ar registracijos, tad gali tapti puikia pagalba visiems tėvams bei mokyklų personalui.

Nuoroda į mokymus: https://www.bepatyciu.lt/tevams/mokymai-tevams-internetu/

X