Programos efektyvumas

„Friends“ programos rezultatai atskleidžia, kad patyčių ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose šią programą, sumažėjo vidutiniškai 24 proc. Prevenciniai veiksmai kiekvienoje mokykloje yra parenkami atsižvelgiant į tos ugdymo įstaigos poreikius ir galimybes. Programos rezultatus taip pat lemia ir kiekvienos mokyklos įsitraukimas bei prevencinių veiksmų atlikimas. 

Įgyvendinant „Friends“ programą dalyvauja visas mokyklos darbuotojų kolektyvas ir administracija, taip pat mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). „Friends“ programa suteikia visiems jiems žinių ir įgalina naudotis priemonėmis, kurių įgyvendinimas stiprina mokyklos galias kovoje su patyčiomis. Suteikiamos žinios yra grindžiamos teisės aktais, sėkmingų pastangų kovoti su patyčiomis tyrimais ir patirtimi. „Friends“ programa patvirtina, kad būtent suaugusieji yra atsakingi už patyčių prevenciją mokykloje, todėl suteikia jiems ilgalaikės kovos su patyčiomis strategijos gaires.

Švedijoje vykdomų patyčių prevencijos programų efektyvumą patvirtina ir naujausi Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) vykdomo tęstinio Tarptautinio mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo (angl. Health Behaviour in School-aged Children) rezultatai. Švedijoje patyčių paplitimas tarp paauglių yra vienas mažiausių. Lietuvoje, remiantis šio tyrimo duomenimis – vienas didžiausių iš visų 42 tyrime dalyvaujančių šalių.

X