Patyčių samprata

Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti. Patyčios gali vykti įvairiomis formomis, inicijuojant ir atliekant veiksmus tiesiogiai ar netiesiogiai. Tiesioginės patyčios - kai vaikas yra atvirai puolamas, užgauliojamas savo bendraamžių, pvz., vaikas yra stumdomas, pravardžiuojamas, jam grasinama ir pan. Netiesioginėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį, kuomet vaikas skaudinamas nenaudojant tiesioginės agresijos. Tai vaiko atstūmimas nuo grupės, ignoravimas, nebendravimas su juo, neapykantos prieš vaiką kurstymas ir kita.

Taip pat galima išskirti patyčių formas pagal tai, kokia agresija yra naudojama vaikui įskaudinti:

  • Žodinės patyčios – kuomet vaikas yra skaudinamas, užgauliojamas žodžiu ir užrašais. Tai gali būti prasivardžiavimas, gąsdinimas, pašaipios replikos apie žmogaus kūną, religiją, tautybę, negalią, išvaizdą, "juokeliai", užrašai apie vaiką, apkalbinėjimas, šmeižimas.
  • Fizinės patyčios – tai užgauliojimas veiksmais: pargriovimas, įspyrimas, kumštelėjimas, spjaudymas, daiktų atiminėjimas ar gadinimas, plaukų pešiojimas ir pan.
  • Socialinės patyčios – tai ignoravimas, siekiant parodyti, kad vaikas yra nepageidaujamas ar atstumiamas.
  • Elektroninės/kibernetinės patyčios – tai patyčios vykstančios elektroninėje erdvėje: socialiniuose tinkluose, kitose vietose internete arba naudojant mobiliuosius telefonus. Elektroninės patyčios apima tokius veiksmus, kaip nemalonių žinučių arba elektroninių laiškų rašinėjimą, skaudinantį bendravimą pokalbių kambariuose, vaiko asmeninio gyvenimo detalių viešinimą, tapatybės pasisavinimą ir pan.

Pagalba būtina bet kuriam patyčių dalyviui. Patyčios kenkia ne tik tiems vaikams, kurie jose tiesiogiai dalyvauja, jos veikia visą mokyklos bendruomenę: patyčias stebinčius vaikus, mokytojus, kitus mokyklos specialistus, tėvus/globėjus. Patyčių mastas gali būti siejamas su prastesniais akademiniais pasiekimais, mažesniu mokinių pasitenkinimu mokykliniu gyvenimu, nesaugumo jausmu, kurį išgyvena tiek mokiniai, tiek mokytojai.  Daugiau medžiagos  apie patyčias, mokytojams, vaikams bei jų tėvams rasite čia: www.bepatyciu.lt

X